i  V R Å K A

BYN   I   KYRKVÄGEN   I   CYKELLEDER   I   FORNLÄMNINGAR

VRÅKA

 
 

Kyrkvägen är en 7 km lång vandringsled mellan Vråka och Edsbruk som är de forna bybornas väg till Edsbruk och kyrkan.

I Vråka finns också en liten raststuga.

 

KYRKVÄGEN