BYN   I   KYRKVÄGEN   I   CYKELLEDER   I   FORNLÄMNINGAR

i  V R Å K A

VRÅKA

 
 

Vråka är en vacker by med gamla anor. Nuvarande bykärnan utgörs av boningshus, ladugårdar och uthus tätt intill varandra.

Även tre vitkalkade kapell finns bevarade.

 

EN KULTURBYGD